دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

کابلکشی خط 63 کیلوولت 2 مداره الغدیر دانشگاه علم و صنعت

نام کارفرما : راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi