کابلکشی شوش،مولوی
کابلکشی شوش،مولوی

کابلکشی شوش،مولوی

کابلکشی شوش،مولوی

کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره شوش – مولوی

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi