کابلکشی شوش،مولوی
کابلکشی شوش،مولوی

کابلکشی شوش،مولوی

کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره شوش – مولوی

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi