کابلکشی مداره شوش،خراسان
کابلکشی مداره شوش،خراسان

کابلکشی مداره شوش،خراسان

کابلکشی مداره شوش،خراسان

کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره شوش – خراسان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : شرکت نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : تهران ، شوش ، خراسان
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi