کابلکشی قیطریه ، تجریش
کابلکشی قیطریه ، تجریش

کابلکشی قیطریه ، تجریش

کابلکشی خط63 کیلوولت 4 مداره قیطریه – تجریش

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : قیطریه - تجریش
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi