کابلکشی قیطریه ، تجریش
کابلکشی قیطریه ، تجریش

کابلکشی قیطریه ، تجریش

کابلکشی قیطریه ، تجریش

کابلکشی خط63 کیلوولت 4 مداره قیطریه – تجریش

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : قیطریه - تجریش
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi