کابلکشی رسالت
کابلکشی رسالت

کابلکشی رسالت

کابلکشی رسالت

کابلکشی خط63 کیلوولت 6 مداره رسالت

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : رسالت
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi