پروژه احداث خط 20 کیلوولت رصدخانه ملی ایران
پروژه احداث خط 20 کیلوولت رصدخانه ملی ایران

پروژه احداث خط 20 کیلوولت رصدخانه ملی ایران

ویژگی­ های اصلی پروژه

مسیر کوهستانی سخت

برق رسانی به رصدخانه ملی ایران

برج­های اختصاصی تهیه شده

پروژه شامل دو بخش برج فلزی مشبک و تیر بتنی در مسیر سخت کوهستانی است

برق­ رسانی به قله گرگش

شرایط سخت جوی و کار در ارتفاع بیش از 2000 متر


اخبار مرتبط

احداث خط انتقال 20 کیلوولت رصدخانه ملی ایران توسط پیمابرق

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : پژوهشگاه دانش های بنیادی
  • مشاور: شرکت مهندسین دانشمند اصفهان
  • نظارت: شرکت مهندسین دانشمند اصفهان
  • پیمانکار اصلی: شرکت پیمابرق
  • محل اجرا: جاده اختصاصی رصدخانه ملی ایران- روستای کامو و چوگان- کوه گرگش
  • محدوده کاری: خطوط توزیع نیروی هوایی و انتقال نیرو- هوایی
  • نوع قرارداد: PC
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا
سایر پروژه های خطوط انتقال نیرو - هوایی
logo-samandehi