کابلکشی منتظرقائم
کابلکشی منتظرقائم

کابلکشی منتظرقائم

کابلکشی منتظرقائم

کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره منتظر قائم

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : منتظرقائم
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi