پست برق فوق توزیع در نوشهر توسط پیمابرق احداث می شود

طی همکاری مابین شرکت برق و منطقه ای مازندران و گلستان و شرکت پیمابرق، بخش الکتریکی پست فوق توزیع نوشهر با نام “ایستگاه بانک مرکزی” احداث می شود. پیش از این مراحل ساختمانی این پست که در ده کیلومتری جاده نوشهر به نور جایابی شده است، انجام شده بود و اکنون با احداث بخش الکتریکی آن تکمیل خواهد شد.

طی این قرارداد، عملیات طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات،‌نصب، تست و راه اندازی بخش الکتریک پست برق فوق توزیع 63.20 کیلوولت بانک مرکزی نوشهر بر عهده پیمابرق می باشد.

پروژه مذکور پس از شرکت در مناقصه و ابلاغ قرارداد از سمت کارفرما به شرکت پیمابرق در آذرماه سال جاری، به زودی وارد مراحل اجرایی می شود.

پستهای برق فوق توزیع در تقسیم بندی شبکه برق که شامل چهار سطح تولید، انتقال، فوق توزیع و توزیع است، ‌در سطح انتقال طبقه بندی می شوند. انرژی الکتریکی در این سطح به ولتاژ مناسب تغییر ولتاژ داده شده و به سیستم توزیع منتقل می شود تا از آنجا بین مشتریان و مصرف کنندگان شهری و روستایی توزیع گردد. لذا احداث پست فوق توزیع مذکور، در تأمین مطلوب بار منطقه و پایداری شبکه توزیع شهرستان نوشهر نقش بااهمیتی ایفا خواهد کرد.

پروژه پست برق فوق توزیع بانک مرکزی نوشهر به همراه پروژه های احداث پست برق 63.20 کیلولت فولاد تاراز، توسعه پست برق شهرستان گنبد، توسعه پست برق 63 کیلوولت تربیت معلم حصارک البرز و احداث فونداسیون های خط انتقال اسمالون-مروست در استان یزدجدیدترین پروژه های در دست اقدام شرکت پیمابرق در پاییز و زمستان سال جاری می باشند.