پروژه توسعه پست برق نمایشگاه بین ­المللی مشهد

شرکت پیمابرق ، عملیات توسعه پست فوق توزیع 20/132 کیلوولت نمایشگاه بین­ المللی مشهد را آغاز کرد. این پروژه که در اسفندماه 1400 پیمابرق‌از سوی کارفرمای طرح- شرکت برق منطقه ای خراسان- ابلاغ گردیده است، جدید ترین پروژه شرکت پیمابرق به شمار می آید و از طریق شرکت در مناقصه واگذار شده است. موضوع این پروژه، الحاق یک بی ترانس 132 کیلوولت به پست فعلی نمایشگاه مشهد می باشد.

نوع قرارداد پروژه، از نوع Pc ‌ می باشد و بر اساس آن شرکت پیمابرق، خرید و تأمین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی آنها را برعهده دارد. همچنین کلیه عملیات ساختمانی و محوطه سازی مرتبط نیز توسط پیمابرق انجام می شود.

گفتنی است در توسعه پست فوق توزیع نمایشگاه بین المللی مشهد یک بی ترانس 132 کیلوولت با مجموعه ای از تجهیزات مرتبط با آن در محوطه پست نصب می شوند. تجهیزاتی شامل ترانس قدرت، ترانس زمین، ترانس جریان، ترانس ولتاژ ، برق گیر، سکسیونر، بریکر و همچنین تابلوهای کنترل،‌ تابلوهای اندازه گیری 20 کیلو ولت و تابلوهای حفاظت و کنترل. مطابق روال معمول در چنین پروژه هایی،‌ مراحل بعدی، شامل تست و راه اندازی تجهیزات، برقدار کردن ترانس و پس از آن اتصال ترانس جدید به ترانس های فعال قدیمی خواهد بود.

شرکت خدمات تخصصی پیمابرق با اجرای پروژه های متعددی در زمینه توسعه پست های برق توزیع و فوق توزیع در سال 1400 ،‌ تجارب و توانمندی های فراوانی را کسب کرده و برای انجام این دست پروژه ها بیش از پیش پیشرو و پیشتاز شده است.

معرفی برخی از پروژه های شرکت پیمابرق در سال 1400