عوامل مؤثر بر طراحی پست‏های برق فشار قوی

پست های برق فشار قوی به همراه خطوط انتقال برق، اساسی ‏ترین اجزای سیستم انتقال نیروی برق از تولیدکننده (نیروگاه‏ها) تا مصرف‏ کنندگان صنعتی، تجاری و در نهایت شهروندان می‏باشند.

پست‏های برق در محل تولید (نیروگاهها)،‌ محل دریافت انرژی (سمت مشترکین) و محل تلاقی و ارتباط خطوط انتقال قرار می گیرند و با تبدیل ولتاژ، امکان انتقال کم تلفات انرژی برق را فراهم می کنند.

بنابراین نقش آنها در ایجاد یک شبکه برق سراسری امن ضروری و با اهمیت است.

در بخش انواع پست های برق فشار قوی اطلاعات بیشتری در این رابطه می توانید مطالعه نمایید.

img
img

علاوه بر پست‏های برق،‌ خطوط انتقال نیز بخش مهم دیگری هستند که در کنار پستها، سیستم انتقال و توزیع برق را تشکیل می دهند.

تصمیم گیری در خصوص تعداد و انواع پست های برق به همراه خطوط انتقال متناسب با توجه به برخی عوامل نظیر میزان نیروی برق مصرفی منطقه موردنظر،‌ سیستم توزیع از پیش طراحی شده، برنامه های توسعه ای منطقه و ملاحظات اقتصادی و جغرافیایی صورت می پذیرد.

بنابراین احداث پست‏های برق، نیازمند برنامه ریزی، پیش بینی و دقت بالا در مراحل مختلف از تصمیم ‏گیری تا اجرا می‏باشد.

از سوی دیگر، سطوح برنامه ریزی جهت انتقال نیروی برق به مصرف‏ کنندگان نیز مختلف می‏باشد؛

از بالاترین سطوح مانند طراحی شبکه‏ های برق کشوری تا جزئی‏ ترین بخش آن در شبکه انتقال توزیع شهری و مناطق روستایی.

طراحان سیستم های انتقال و توزیع برق می بایست نیاز مشترکان صنعتی و مصرفی انتهایی را در طراحی سیستم‏ های فوق توزیع و توزیع در نظر داشته باشند و برنامه ای جامع با هر دو نگاه کوتاه مدت و بلند مدت تنظیم نمایند تا در صورت افزایش نیاز مشترکان به نیروی برق، امکان تأمین و تجهیز شبکه انتقال توزیع برق فراهم باشد.

طراحی سیستم توزیع برق از سطح مشترک(مصرف‏ کننده)

سیستم توزیع برق به دلیل نزدیکی کامل به مشترکین و هزینه سرمایه گذاری بالا اهمیت ویژه ای در برق رسانی دارد.

چون در هر سیستم منبع قدرت به مشترک نزدیک تر است بنابراین خرابی های آن تأثیر مستقیم تری بر سرویس دهی به مشترک دارد تا مثلاً خرابی های سیستم های انتقال و تولید که معمولاً موجب قطع سرویس دهی به مشترک نمی‏شوند.

بنابراین طراحی سیستم توزیع از سطح مشترک شروع می‏شود.

تقاضا، نوع وضریب بار و دیگر مشخصه های بار مشترک، نوع سیستم توزیع لازم را معین می کنند.

وقتی بارهای مصرفی تعیین شد آنها را برای سرویس دهی از خطوط متصل به ترانسفورماتورهای توزیع کاهنده ولتاژ گروه بندی می کنند.

سپس بارهای ترانسفورماتورهای توزیع را ترکیب می کنند تا تقاضای بار سیستم توزیع اولیه به دست آید.

یعنی از انتهای زنجیره مصرف به سمت میانه زنجیره برنامه ریزی انجام می‏شود.

بنابراین ضرورت ایجاد پست های برق و نوع آن نیز با توجه به سیستم توزیع معین می گردد.

شما می توانید در بخش چگونگی انتقال برق از نیروگاه ها به مصرف کنندگان اطلاعات بیشتری را در این رابطه بررسی نمایید.

مراحل طراحی پست فشار قوی

افزایش بار در حوزه تحت پوشش یک شرکت برق رسانی، مهمترین عامل مؤثر در گسترش سیستم توزیع است.

رشد بار نیز به شدت وابسته به اجتماع و توسعه آن است.

لذا بنا بر نیازهای مشترکان و نیاز به پایدار سازی شبکه برق،‌ ممکن است ضرورت احداث پست های برق به اثبات برسد و به دنبال اثبات ضرورت، دیگر مراحل طراحی پست عملیاتی خواهد شد.

ضرورت احداث پست

 • بررسی فنی و اقتصادی که با توجه به گسترش بار و برنامه های دولت در 10 الی 15 سال اینده
 • بررسی چگونگی توزیع بار و تعیین مراکز پرمصرف بار
 • بررسی شبکه توزیع با توجه به نیاز منطقه
 • محاسبه افت ولتاژ و تلفات انرژی
 • بررسی وضعیت شبکه های فشار قویو فشار متوسط موجود در منطقه

تعیین محل پست فشار قوی

 • محل احداث پست باید تا حدامکان به مرکز ثقل بار یا همان مراکز پرجمعیت نزدیک باشد
 • امکان تغذیه و مرتبط شدن با شبکه پست فشار قوی منطقه‏ای وجود داشته باشد
 • توسعه آتی پست امکان پذیر باشد
 • زمین محل احداث پست به جاده های اصلی نزدیکباشد تا حملو نقل تجهیزات پست آسانتر باشد
 • فاصله مجاز با باند فرودگاه . لوله های گاز و نفت و سایر تأسیسات داشته باشد
 • خرید و تصرف زمین جهت احداث پست امکان پذیر باشد
 • به آثار و ابنیه تاریخی و روند عای عبو ر ومرور د رمناطق مجاورآسیبی وارد ننماید و اختلالی ایجاد نکند.

تعیین ظرفیت ترانسفورماتورهای قدرت

 • پیش بینی پیک متوسط بار در 10 تا 15 سال آینده با توجه به برنامه های توسعه ای
 • انتخاب ظرفیت ترانسفورماتورها برق تولیدی به مقدار 5/1 تا 5/2 برابر کل پیک بار و با توجه به ملاحظات اقتصادی، ‌زیرا معمولاً یک یا دو ترانسفوراتو به عنوان کمک پیش بینی می گردد که این امر می بایست در ملاحظات هزینه و بودجه احداث پست لحاظ شود.

تهیه نقشه های اولیه پست

 • تهیه نقشه های اولیه پست توسط نرم‏افزارها و به شکل دیاگرامی و نموداری از نحوه قرارگیری و چیدمان تجهیزات نسبت به یکدیگر مانند تعیین شینه‏ بندی ،‌تعداد خطوط ورودی و خروجی(فیدرها) و تعداد ترانسفورماتورها
 • تهیه نقشه های ساختمان‏ سازی پست نظیر تعیین محل اتاق فرمان و حفاظت و غیره.
 • تعیین محل تابلوهای فرمان،‌حفاظت و قدرت

در تهیه نقشه های اولیه و نهایی پست، انواع نمودارهای دیاگرامی نظیر دیاگرام تک خطی، دیاگرام حقیقی یا شماتیک؛ و نقشه هایی مانند نقشه ترمینال، ‌نقشه مونتاژ ،‌نقشه کابل و وایرینگ و نقشه چیدمان(layout ) کاربرد دارند.

هر یک از نقشه یا دیاگرام‏ ها،‌ با شمای مخصوص به خودشان، اطلاعاتی در خصوص،‌ چیدمان،‌ نصب و جای‏گذاری تجهیزات و قطعات و نحوه اتصال آنها به یکدیگر،‌ ارتباطات الکتریکی و مسیر عبور کابل‏ها، فیدرهای ورودی و خروجی، پایه های فلزی نگهدارنده و فوندانسیون‏های بتونی را ارائه می دهند.

طراحی و محاسبه و تعیین مشخصات فنی تجهیزات پست فشار قوی

این مرحله جزیی ترین مرحله احداث یک پست فشار قوی است که می بایست با دقت بالایی انجام پذیرد. موارد همچون:

 • مشخصات فنی ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتورهای اندازه گیری
 • محاسبات مربوط به عایق ها و انتخاب برق گیرها
 • طراحی و محاسبه شبکه ی زمین
 • تعیین دستگاه های اندازه گیری
 • محاسبه فوندانسیون بتونی و پایه ها نگهدارنده فلزی
 • تعیین دستگاه های اندازه گیری و مشخصات آنها
 • طراحی و محاسبات مربوط به مصارف داخلی اعم از برق متناوب و مستقیم
 • محاسبه CT وCVT
 • محاسبه برقگیر
 • طراحی و محاسبه‏ی پایه های نگهدارنده فلزی
 • تهیه نقشه های اجرایی پست

نرم افزارهای کاربردی در طراحی پستهای فشار قوی

امروزه در طراحی پست های فشار قوی از نرم افزارهای کامپیوتری تخصصی استفاده می گردد که علاوه بر انجام محاسبات و اندازه گیری های مورد نیاز، در شبیه سازی بخش های مختلف یک پست برق فشار قوی نیز به متخصصان و مهندسین یاری می رسانند.

گفتنی است برخی شرکتهای بزرگ و باسابقه دارای نرم افزارهای مختص به خود هستند که بر اساس معیارها و تجارب شرکت و مختص آن طراحی می‏شود.

 

استانداردهای ساخت پست فشار قوی

همچنین جهت هماهنگی بین سازندگان و مصرف کنندگان تجهیزات پست های برق فشار قوی، ‌استانداردهای بین المللی معین و ابلاغ شده اند تا در جهت کنترل مرغوبیت و کیفیت تجهیزات و ایجاد تأسیسات مورد استفاده قرار گیرند.

برخی کشورها نیزبر اساس شرایط و الگوهای خاص خود اقدام به طراحی استانداردهای ملی طراحی نموده اند که تابعی از استانداردهای بین المللی هستند.

از جمله استانداردهامی توان از استاندارد بین‏المللی ICE و استاندارد ملی ANSI‌ که در کشور آمریکا و کانادا و استاندارد DIN که در آلمان و برخی کشورهای اروپایی کاربرد دارند،‌ نام برد.

سوابق پیمابرق در طراحی و احداث پست های برق فشار قوی

شرکت پیمابرق باتوجه به توان تخصی و سوابق کاری نزدیک به سه دهه،‌ در زمینه طراحی و احداث پستهای برق فشار قوی و متوسط آمادگی کامل دارد و تاکنون پروژه های مختلفی را به سرانجام رسانده است.

پیمابرق با مجموعه ای کامل و هماهنگ از شرکتهای همکار در ساخت تجهیزات و امور ساختمانی و تأسیسات پست های برق، موفق و مبتکرانه به پیش رفته است.

برخی پست‎‏ های برق احداث شده توسط پیمابرق:

 • طراحی، تأمین تجهیزات و نصب پست سیار 230 سعیدآباد- کارفرما: شرکت برق منطقه ‏ای تهران
 • طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست 63/132 کیلوولت خانگیران
 • طراحی، تامین تجهیزات ونصب پست 63/230 نیروگاه همدان-  کارفرما : شرکت برق منطقه‏ ای باختر
 • نصب پست 230 سنندج-کارفرما : شرکت برق منطقه‏ ای غرب
 • طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 فراهان-  کارفرما : شرکت برق منطقه‏ ای باختر

 

جهت مشاهده لیست کامل پروژه پست های برق فشار قوی انجام شده توسط شرکت پیمابرق کلیک کنید.

 

پروژه های پستهای برق در حال احداث پیمابرق:

تهیه شده در: پیمابرق
منبع: طراحی پست های برق- مهندس هادی حداد خوزانی