گزارشی از پروژه توسعه پست برق زرینه ‏رود

دو بی ترانس در پست برق زرینه‏ رود نصب و آماده راه اندازی و تحویل شد.

با آغاز پروژه توسعه پست برق فشار قوی زرینه‏ رود واقع در آذربایجان غربی در مردادماه سال 1399،

با موضوع احداث دوبی خط و دو بی ترانس به صورت کلید در دست (EPC) توسط پیمابرق، طراحی،‌ حمل و نقل و نصب دو بی ترانس در محل این پست پایان پذیرفت.

بنابر نظر کارفرمای پروژه، شرکت برق منطقه ای آذربایجان، دو ترانس 40 مگاووات آمپر، 20/132 کیلوولت از پست گلستان در تبریز در آذربایجان شرقی دمونتاژ شده است.

و برای نصب در پست برق زرینه‏ رود مورد استفاده قرار گرفت.

مراحل دمونتاژ و حمل و نقل دو بی و دوترانس و مونتاژ و نصب آنها در پست برق زرینه‏ رود در کوتاه ترین زمان ممکن توسط متخصصان و عوامل اجرایی شرکت پیمابرق انجام شد

و برای انتقال تجهیزات مذکور حمل و نقل ترافیکی توسط تریلی های کمرشکن قوسی با هماهنگی های مرتبط صورت گرفت.

همچنین کابل کشی های 20 کیلوولت و سازه های مربوطه جهت نصب و راه اندازی دوبی ترانس طراحی و انجام شده است.

با انجام عملیات مذکور احداث دو بی ترانس وارد مرحله تست و راه اندازی و تحویل به کارفرما شده و در خرداد ماه سال جاری به کارفرمای طرح تحویل می‏شود.

از جمله پیچیدگی­های پروژه احداث پست برق زرینه ­رود می­توان به استفاده از تجهیزات و مهندسی قدیمی زیمنس و تطابق آن با سیستم موجود پست اشاره نمود.

آشنایی با نحوه طراحی تجهیزات LV زیمنس از جمله گلوگاه­ های مهندسی این پست فوق توزیع بوده است.

احداث دوبی خط در پست برق زرینه رود توسط پیمابرق

در خصوص احداث دوبی خط که از دیگر موارد قرارداد فی مابین بوده نیز طبق نظر کارفرما

تجهیزات دو بی توانس از پست­های برق روشنایی گلستان شهر تبریز دمونتاژ و بارگیری شده و درمحل کارگاه پیمابرق در پست زرینه ‏رود تخلیه شده

و فرایندهای تأمین تجهیزات و نصب آن در حال انجام است.

تهیه شده در: شرکت پیمابرق

سازنده و مجری پست های برق فشار قوی و مجری خطوط انتقال برق
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img