سهامداران
سهامداران

سهامداران

میزان درصد مشارکت سهام داران در شرکت پیمابرق

  • شرکت بین الملل عمران سریر ۵۶.۸ درصد
  • شرکت نیرو سرمایه ۱۳.۱۵ درصد
  • اشخاص حقیقی ۳۰ درصد
logo-samandehi