سهامداران
سهامداران

سهامداران

میزان درصد مشارکت سهام داران در شرکت پیمابرق

  • شرکت بین الملل عمران سریر 56.8 درصد
  • شرکت نیرو سرمایه 13.15 درصد
  • اشخاص حقیقی 30 درصد
logo-samandehi