ساختمان پست وردآورد
عمليات ساختمان پست وردآورد

عمليات ساختمان پست وردآورد

اجراي قسمتي از عمليات ساختمان پست وردآورد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi