ساختمان پست توزيع خيابان وحدت اسلامي
ساختمان پست توزيع خيابان وحدت اسلامي

ساختمان پست توزيع خيابان وحدت اسلامي

احداث ساختمان پست توزيع خيابان وحدت اسلامي

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi