ساختمان وضوخانه شركت برق منطقه اي تهران
ساختمان وضوخانه شركت برق منطقه اي تهران

ساختمان وضوخانه شركت برق منطقه اي تهران

احداث ساختمان وضوخانه شركت برق منطقه اي تهران

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi