شبکه پسیو تهران
شبکه پسیو تهران

شبکه پسیو تهران

شبکه پسیو تهران

کابلکشی زمینی فیبر نوری شبکه پسیو تهران

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

نام مشاور قرارداد : شرکت منیران

  

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi