مركز آموزش فني و حرفه اي
عمليات ساختماني مركز آموزش فني و حرفه اي

عمليات ساختماني مركز آموزش فني و حرفه اي

اجراي عمليات ساختماني مركز آموزش فني و حرفه اي

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi