ساختمان پست سهرورد
ساختمان پست سهرورد

ساختمان پست سهرورد

احداث ساختمان پست سهرورد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi