ساختمان پست سلفچگان
پست سلفچگان

پست سلفچگان

احداث ساختمان پست 63/20 سلفچگان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi