ساختمان پست سعدآباد
ساختمان پست سعدآباد

ساختمان پست سعدآباد

ساختمان پست سعدآباد

احداث ساخت پست 63/20 سعدآباد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi