ساختمان پست پردیس
ساختمان پست 63/20 پرديس

ساختمان پست 63/20 پرديس

احداث ساختمان پست 63/20 پرديس

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi