موزه برق تهران
ساختمان موزه برق تهران

ساختمان موزه برق تهران

احداث ساختمان موزه برق تهران

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi