عمليات ساختمان بخش اقماري مجيديه
عمليات ساختمان بخش اقماري مجيديه

عمليات ساختمان بخش اقماري مجيديه

اجراي قسمتي از عمليات ساختمان بخش اقماري مجيديه

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi