ساختمان پست 63/20  مهديه قم
ساختمان پست 63/20  مهديه قم

ساختمان پست 63/20  مهديه قم

ساختمان پست 63/20  مهديه قم

اجراي قسمتي از عمليات ساختمان پست 63/20  مهديه قم

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : قم
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi