شبکه فیبر نوری ایرانسل
شبکه فیبر نوری ایرانسل

شبکه فیبر نوری ایرانسل

شبکه فیبر نوری ایرانسل

طراحی، خرید تجهیزات و احداث شبکه فیبر نوری ایرانسل

نام کارفرما : ایرانسل

نام مشاور قرارداد : ایرانسل

ایرانسل

 

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : ایرانسل
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi