ساختمان پست حسن آباد كرج 11
ساختمان پست حسن آباد كرج 11

ساختمان پست حسن آباد كرج 11

احداث ساختمان پست حسن آباد كرج 11

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : کرج
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi