سیمکشی فیبر نوری پایه های روشنایی تهران
سیمکشی فیبر نوری پایه های روشنایی تهران

سیمکشی فیبر نوری پایه های روشنایی تهران

سیمکشی فیبر نوری پایه های روشنایی استان تهران

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

نام مشاور قرارداد : شرکت موننکو ایران

 

        شرکت مونتکو ایران

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : استان تهران و البرز
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi