سیمکشی فیبر نوری
سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری پایه های روشنایی استان تهران

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

نام مشاور قرارداد : شرکت موننکو

 

        

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : استان تهران و البرز
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi