سیمکشی فیبر نوری
سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 132 کیلوولت یزد – بافق

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای یزد

نام مشاور قرارداد : شرکت دانشمند

 

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای یزد
  • محل اجرا : استان یزد
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi