سیمکشی فیبر نوری
سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 230 کیلوولت همدان – سنندج

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب

نام مشاور قرارداد : شرکت موننکو

 

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
  • محل اجرا : استان همدان و کردستان
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi