سیمکشی فیبر نوری همدان
سیمکشی فیبر نوری همدان

سیمکشی فیبر نوری همدان

سیمکشی فیبر نوری همدان

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 230 کیلوولت همدان – سنندج

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب

نام مشاور قرارداد : شرکت موننکو

شرکت برق منطقه ای غرب

شرکت مونتکو ایران

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
  • محل اجرا : استان همدان و کردستان
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi