سیمکشی فیبر نوری
سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری بر روی خط گرم 230 کیلوولت هرمزگان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

نام مشاور قرارداد : شرکت موننکو

 

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
  • محل اجرا : استان هرمزگان
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi