سیمکشی فیبر نوری کارون
سیمکشی فیبر نوری کارون

سیمکشی فیبر نوری کارون

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 400 کارون3- عباسپور

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان

نام مشاور قرارداد : مشانیر

  شرکت مونتکو ایران

 

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان
  • محل اجرا :استان خوزستان
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi