سیمکشی فیبر نوری
سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 400 کارون3- عباسپور

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

نام مشاور قرارداد : مشانیر

 

        

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : نیروی برق استان اصفهان
  • محل اجرا :استان خوزستان
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi