سیمکشی فیبر نوری
سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 230 تهران – گرمسار-سمنان

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

نام مشاور قرارداد : مشانیر

 

        

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : به طول 250 کیلومتر از تهران تا سمنان
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi