سیمکشی فیبر نوری
سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 230 مصلی – توانیر-آتی ساز

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

نام مشاور قرارداد : شرکت موج نیرو

 

        

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : 20 کیلومتر در شهر تهران
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi