سیمکشی فیبر نوری مصلی
سیمکشی فیبر نوری مصلی

سیمکشی فیبر نوری مصلی

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 230 مصلی – توانیر-آتی ساز

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

نام مشاور قرارداد : شرکت موج نیرو

       

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : 20 کیلومتر در شهر تهران
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi