سیمکشی فیبر نوری خوزستان
سیمکشی فیبر نوری خوزستان

سیمکشی فیبر نوری خوزستان

سیمکشی فیبر نوری خوزستان

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 400-230-132 خوزستان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

نام مشاور قرارداد : شرکت قدس نیرو

شناخت پروژه: تعویض سیم گارد موجود و سیمکشی OPGW بر روی خطوط 63، 230 و 400

شرکت مهندسی قدس نیرو

شرکت برق منطقه ای خوزستان

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان
  • محل اجرا : استان خوزستان
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi