سیمکشی فیبر نوری سورمق-مرودشت
سیمکشی فیبر نوری سورمق-مرودشت

سیمکشی فیبر نوری سورمق-مرودشت

سیمکشی فیبر نوری سورمق – مرودشت

سیمکشی فیبر نوری خط گرم 230 سورمق – مرودشت

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای فارس

نام مشاور قرارداد :شرکت موج نیرو

شناخت پروژه: خرید سیم OPGW و یراق آلات مربوطه و تعویض گارد موجود و سیمکشی سیم OPGW بر روی خط 230 کیلوولت سورمق – مرودشت به طول 170 کیلومتر به روش خط گرم

شرکت برق منطقه ای فارس
شرکت موج نیرو

  • دسته بندی : شبکه های فیبر نوری
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای فارس
  • محل اجرا : استان فارس
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi