شهر صنعتي اشتهارد
ساختمان پست شهر صنعتي اشتهارد

ساختمان پست شهر صنعتي اشتهارد

احداث ساختمان پست شهر صنعتي اشتهارد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi