ساختمان پست دانشگاه امام حسين
ساختمان پست دانشگاه امام حسين

ساختمان پست دانشگاه امام حسين

ساختمان پست دانشگاه امام حسين

اجراي قسمتي از عمليات ساختمان پست دانشگاه امام حسين

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi