ساختمان ديسپاچينگ شركت برق منطقه اي تهران
ساختمان ديسپاچينگ شركت برق منطقه اي تهران

ساختمان ديسپاچينگ شركت برق منطقه اي تهران

احداث ساختمان ديسپاچينگ شركت برق منطقه اي تهران ( تهرانپارس)

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi