نصب پست 63 اندیشه
نصب پست 63 اندیشه

نصب پست 63 اندیشه

نصب پست 63 اندیشه

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 76/04/22

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : اندیشه
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi