ساختمان پست 63 انديشه
ساختمان پست 63 انديشه

ساختمان پست 63 انديشه

احداث ساختمان پست 63 انديشه(كرج13)

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : کرج
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi