ساختمان پست 63  عباس آباد
ساختمان پست 63  عباس آباد

ساختمان پست 63  عباس آباد

ساختمان پست 63  عباس آباد

اجراي قسمتي از عمليات ساختمان پست 63  عباس آباد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi