1-تعریف پروژه های جدید بدون پشتوانه مالی ،عدم بهره گیری از ابزار های مالی نظیر گشایش اعتباری ریالی و کسری بودجه وزارت نیرو کدام از اصلی ترین عامل انباشت مطالبات هستند. از نظر جنابعالی مهمترین دلایل انباشت مطالبات شرکت های سازنده و پیمانکار می­تواند کدام یک از این موارد ذکر شده باشد ؟

کسری بودجه وزارت نیرو تبدیل به بیماری مزمن برای صنعت برق گردیده است که اثرات مخرب آن چند سالی است گریبانگیر فعالان تولید و انتقال در صنعت برق شده و نتایج آن در شرایط اوج مصرف به صنایع وزیر ساخت های توسعه ای ضربات جبران نا پذیری وارد خواهد ساخت. عدم وصول مطالبات از سازمان هدفمندی یارانه ها، صعوبت در دریافت مطالبات از بابت صادرات برق ، یارانه های پنهان برق به صنایع پر مصرف و تحریم های خصمانه و … هر یک به نوعی ساز و کار مالی وزارت نیرو را با چالش های فراوانی رو به رو ساخته است.

2-مهمترین پیامد های عدم وصول مطالبات از شرکت های کارفرمایی برای شرکت شما چه بوده است؟

عدم وصول به موقع مطالبات ضمن انباشت دیونات باعث وقوع تآخیرات ناخواسته در حین قرارداد می­گردد.نکته قابل تآمل آنکه کارفرمایان به خصوص در مجموعه وزارت نیرو ضمن استدلال بر اساس نشریه 5490 شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت به روش صنعتی از محاسبه تآخیرات مالی امتناع ورزیده و گاهآ انتظار دارند شرکت های EPC نسبت به تآمین مالی پروژه ها نیز اقدام نمایند. حال آنکه این تآخیر در وصول مطالبات و پرداخت صورت وضعیت ها باعث افزایش هزینه های جاری و بالاسری و .. و بالتبع کوچک شدن سفره کارآفرینی شرکت ها می­گردد.

3-در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکار هایی پیش گرفته اید و چه نتیجه ای از این فرآیند حاصل شده است؟

پیگیری وصول مطالبات از طریق توانیر و به صورت انفرادی و نیز از طریق سندیکا دو ساز و کار اصلی ما برای وصول مطالبات بوده است که تا امروز هم علی رغم تمامی مشکلات ادامه داشته است. بدیهی است نتایج حاصله تمامی منافع بنگاه ها را حفظ ننموده و صرفآ التیامی بر مشکلات حادث شده پیشین بوده است.

4-کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا چه مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

کمبود نقدینگی در هر شرکت به تناسب فصل حیات بنگاه مربوطه تاثیر و اثر وضعی خاصی خواهد داشت. مجموعه ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و بطور قطع کمبود نقدینگی باعث کم شدن قدرت مانور مدیریتی و ایجاد موانع متعدد در مسیر گسترش فعالیت ها گردیده است هرچند با توجه به حمایت مجموعه سهامداران توانسته ایم در مقاطع زمانی حساس با توجه به تزریق تقدینگی از منابع داخلی فعالیت ها را همچون گذشته ادامه دهیم.

5-از دیدگاه شما مهمترین راهکار های پیش روی فعالان صنعت برق برای تامین مالی پروژه ها و عدم توقف فعالیت هایشان چیست؟

بدون شک استمرار وضع فعلی نتیجه ای جز تحلیل توان مالی فعالان صنعت برق نخواهد داشت و از طرفی با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی امید چندانی به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در پروژه ها وجود ندارد ایجاد فضای گفت و گو ما بین سندیکا و توانیر تاثیر بسزایی در انتقال دغدغه های اعضا به تصمیم گیرندگان دارد به طور مثال استفاده از ظرفیت آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در وزارت نیرو مغفول مانده در حالیکه سایر دستگاه های اجرایی از این ظرفیت قانونی به شکل بهتری بهره برداری می شود و سندیکا در تبیین این مهم می تواند نقش موثری ایفا نماید.

همچنین تعریف بودجه پروژه ها از محل منابع اوراق تضمینی خزانه اسلامی ، تهاتر مطالبات معوق پیمانکاران و سازندگان با مصالح و تجهیزات کارخانه های بدهکار بابت برق بها همچون سیمان، فولاد به نرخ زمان ارسال مالا یا صورت وضعیت و… به عنوان راهکار کوتاه مدت جهت گذر از وضعیت فعلی می­تواند کمک شایانی به گردش مالی نماید. بعلاوه دولت می بایست در شرایط جنگ اقتصادی برنامه حمایتی جهت تسهیل شرایط مالیاتی و بیمه ای  بانکی برای شرکت های صنعت احداث در نظر بگیرد.

6-از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

بدون شک تآثیر نقش نهاد های صنعتی در پیگیری وصول مطالبات اجتناب ناپذیر بوده و مجموعه اقدامات سندیکا نیز قابل تقدیر است.انتظار تمامی اعضا بدون شک استمرار پیگیری مجدانه در این خصوص و انعکاس نتایج و نظر خواهی از اعضا بمنظور تبیین استراتژی جمعی می­باشد.پیگیری اجرایی شدن طرح هدفمندی نقدینگی در مجموعه وزارت نیرو ، رایزنی با سازمان برنامه و بودجه جهت واقعی سازی شاخص های تعدیل و تهیه و ابلاغ دستورالعمل های جبرانی و پیگیری حذف یارانه های برق صنایع پر مصرف بالادستی از جمله دیگر انتظارات اعضا و فعالان از سندیکا می باشد.