پیمابرق دارای گواهی نامه ایمنی پیمانکاران

شرکت پیمابرق در راستای مسئولیت های حرفه ای خود در قبال نیروی کار و سرمایه باارزش

محیط زیست، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ویژه افراد حقوقی را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برای فعالیت در زمینه نیرو و ارتباطات دریافت کرده که نشان دهنده میزان اعتبار و اهمیتی است که این

شرکت برای مقوله بهداشت و سلامت و ایمنی نیروی کار و همچنین مراقبت و صیانت از محیط زیست قایل است.

رعایت چنین استانداردهایی از اولویت های این شرکت در کلیه ابعاد و عملیات کاری و حرفه ای آن بوده و خواهد بود.

بدین منظور و با ارتقای مستمر سطح استانداردهای ایمنی در انجام پروژه ها، گواهینامه تأیید صلاحیت پیمابرق در خرداد ماه سال 1400 تمدید شد.

گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از سوی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران واجد شرایط صادر می‏گردد.

اخذ گواهی نامه های مرتبط با ایمنی، بررسی صلاحیت پیمانکار توسط کارشناسان حفاظت فنی و تأیید ایمنی فرایندها توسط ایشان از مواردیست که در صدور گواهی نامه ایمنی مدنظر قرار می گیرد.