گواهی نامه های ایزوی پیمابرق تمدید شد

گواهی نامه های بین المللی سیستم های مدیریتی ( ISO) شرکت پیمابرق طی ارائه مدارک و مستندات در زمینه های مرتبط از طریق شرکت BRSM آمریکا اعتبارسنجی و تمدید شد.

بر این اساس، گواهی نامه های ISO14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی)، ISO45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) و ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) تا سال 2022 تمدید گردید و صلاحیت این شرکت در زمینه های فوق الذکر منطبق با استانداردهای سیستم های مدیریتی بین المللی شناسایی شد.

علاوه بر گواهی نامه های فوق، این شرکت دارای گواهی نامه بین امللی HSE-MS( ایمنی وبهداشت شغلی) نیز می باشد. برای اطلاع بیشتر از گواهینامه ها و تأییدیه های شرکت پیمابرق به لینک مراجعه نمایید.

شرکت پیمابرق، ارائه دهنده خدمات طراحی و ساخت پست های برق، خطوط انتقال نیرو و شبکه فیبر نوری،‌ بر اساس چشم انداز خود مبنی بر:

  • مشارکت موثر و گسترده در پروژه های عمرانی کلان و زیربنایی
  • ورود به بازار منطقه در زمینه های تعریف شده در ماموریت سازمان و
  • بديل شدن به سازمانی با سیستم های پیشرفته و منطبق با استاندارهای جهانی

همواره ارکان خود را با راهکارها و شیوه های نوین سیستم های مدیریتی منطبق نموده و بر اثربخشی و کارایی خود می افزاید.