پروژه افزایش ظرفیت پست برق 63 کیلوولت ابوذر در مراحل پایانی

ترانس اول پروژه افزایش ظرفیت پست برق 63/20 کیلوولت ابوذر واقع در محله 17 تهران که از بهمن ماه 1401 آغاز شده بود، در مراحل پایانی خود قرار گرفت. پروژه مذکور طی قراردادی مابین شرکت پیمابرق و شرکت برق منطقه ای تهران وارد مراحل اجرایی گردید و با وجود تعطیلات عید نوروز به سرعت وارد مراحل پایانی خود شده است.

طی این پروژه دو ترانس 40 مگاولت آمپر جایگزین ترانس های 30 مگاولت آمپر پیشین شده و کلیه تجهیزات مرتبط با دو ترانس از جمله بریکرها، کابلها و اتصالات هوایی و ترانس جریان نیز متناسب با ترانس های جدید افزایش ظرفیت می‏یابند. همچنین فونداسیون های مربوطه متناسب با ابعاد ترانسفورماتورهای 40 مگاولت آمپر تقویت و اصلا گردید. با بهره‏برداری از پروژه مذکور، ظرفیت بار منطقه افزایش می‏یابد و مشکل ضعف بار آن بخصوص در ایام پیک مصرف مرتفع می‏شود.

اهم اقدامات صورت پذیرفته جهت افزایش ظرفیت:

-دمونتاژ ترانس قدرت و کمکی

– حمل ترانس از انبار برق تهران به پست اول

-اجرای فونداسیون برای ترانس جدید با توجه به وزن بیشتر ترانس 40 مگاولت آمپر

-نصب بر فونداسیون

-مونتاژ ترانس جدید به همراه متعلقات

-تطبیق مدارات پست قبلی با ترانس جدید

-تست های انجام شده شامل تست تانژانت دلتا، REF، میگر، مقاومت سیم پیچ، نسبت تبدیل TTR، نسبت تبدیل CT، اشعاع CT، تست ترمومتر ترانس، تست های پات

-راه اندازی و برقداری

برقداری و تحویل موقت یکی از ترانس های جایگزین در پست برق ابوذر

در راستای تحویل پروژه به کارفرما، ترانس اول پست برق ابوذر روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 با حضور نمایندگان پیمابرق و نمایندگانی از معاونت بهره برداری و معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای تهران با موفقیت برقدار شد و هماهنگی های لازم برای برقدار شدن ترانس دوم نیز در حال انجام است.

img
img
img