پروژه های توزیع نیرو

پروژه های توزیع نیرو

پروژه­ های توزیع نیرو

معرفی برخی از پروژه های توزیع نیرو شرکت پیمابرق

برق به عنوان یک کالا عمومی با کارکردهای متفاوت با کلیه صنایع وابستگی تنگاتنگ دارد.

مصرف کنندگان نهایی صنعت برق تنها به واسطه بخش توزیع به شبکه برق وصل شده و از

انرژی آن بهره­ مند می­ شوند.

اهمیت شبکه های توزیع نیرو

اهمیت ویژه شبکه های توزیع نیرو سبب شده تا شرکت پیمابرق با طراحی،

تامین تجهیزات و احداث شبکه­ های توزیع نیرو فشار ضعیف و متوسط، اصلاح و

بهینه­ سازی شبکه­ های توزیع نیرو موجود، نگهداری و احداث شبکه­ های روشنایی و

اجرای تاسیسات برقی کارخانجات و ساختمان­ ها پروژه­ های ارزنده­ ای در این زمینه

به انجام برساند که اهم آنها به شرح ذیل می­ باشد.

ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
1سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانپروژه تهیه و تامین تجهیزات و احداث خط 20 کیلوولت برق رسانی به معادن بابا حیدر و بیدکل در استان چهارمحال و بختیاری1400
2شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق پاسداران96/05/04
3شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی92/11/01
4شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق سینا92/12/30
5شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی92/03/31
6شركت توزيع تهران بزرگبهینه سازی روشنائی معابر منطقه برق رودکی92/03/31
7شركت توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع بوستان90/12/29
8شركت توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع اسلامشهر-مسکن مهر ضیاء اباد90/03/31
9شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع89/12/29
10توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع89/12/29
11توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع88/12/29
12توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع87/12/29
13توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع86/10/01
14شركت توزيع جنوبغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع86/08/15
15شركت سرمايه گذاري مسكنتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع84/06/01
16شركت توزيع شمالغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/01/20
17شركت توزيع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/06/16
18شركت توزيع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/4/5
19شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/4/23
20شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/3/26
21شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع82/2/18
22شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع81/2/17
23شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع80/1/15
24شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع79/2/2
25شركت توزيع جنوب شرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع79/2/25
26شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع78/2/25
27شركت توزيع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع77/2/20
28شركت توزيع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/2/20
29شركت توزيع جنوبغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/10/4
30شركت توزيع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/10/4
31شركت توزيع شمالغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/11/6
32شركت توزيع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع75/5/23

برای اطلاعات بیشتر درباره توزیع انرژی الکتریکی می توانید از سایت های مرجع مانند ویکیپدیا بازدید نمایید. اطلاعات بیشتر

logo-samandehi