پروژه های توزیع نیرو

پروژه های توزیع نیرو

img

پروژه­ های توزیع نیرو

معرفی برخی از پروژه های توزیع نیرو شرکت پیمابرق

برق به عنوان یک کالا عمومی با کارکردهای متفاوت با کلیه صنایع وابستگی تنگاتنگ دارد.

مصرف کنندگان نهایی صنعت برق تنها به واسطه بخش توزیع به شبکه برق وصل شده و از

انرژی آن بهره­ مند می­ شوند.

اهمیت شبکه های توزیع نیرو

اهمیت ویژه شبکه های توزیع نیرو سبب شده تا شرکت پیمابرق با طراحی،

تامین تجهیزات و احداث شبکه­ های توزیع نیرو فشار ضعیف و متوسط، اصلاح و

بهینه­ سازی شبکه­ های توزیع نیرو موجود، نگهداری و احداث شبکه­ های روشنایی و

اجرای تاسیسات برقی کارخانجات و ساختمان­ ها پروژه­ های ارزنده­ ای در این زمینه

به انجام برساند که اهم آنها به شرح ذیل می­ باشد.

ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
۱شرکت توزیع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۷۵/۵/۲۳
۲شرکت توزیع شمالغرب تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۷۶/۱۱/۶
۳شرکت توزیع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۷۶/۱۰/۴
۴شرکت توزیع جنوبغرب تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۷۶/۱۰/۴
۵شرکت توزیع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۷۶/۲/۲۰
۶شرکت توزیع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۷۷/۲/۲۰
۷شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۷۸/۲/۲۵
۸شرکت توزیع جنوب شرق تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۷۹/۲/۲۵
۹شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۷۹/۲/۲
۱۰شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۰/۱/۱۵
۱۱شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۱/۲/۱۷
۱۲شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۲/۲/۱۸
ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
۱۳شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۳/۳/۲۶
۱۴شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۳/۴/۲۳
۱۵شرکت توزیع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۳/۴/۵
۱۶شرکت توزیع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۳/۰۶/۱۶
۱۷شرکت توزیع شمالغرب تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۳/۰۱/۲۰
۱۸شرکت سرمایه گذاری مسکنتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۴/۰۶/۰۱
۱۹شرکت توزیع جنوبغرب تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۶/۰۸/۱۵
۲۰توزیع نواحی استان تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۶/۱۰/۰۱
۲۱توزیع نواحی استان تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۷/۱۲/۲۹
۲۲توزیع نواحی استان تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۸/۱۲/۲۹
۲۳توزیع نواحی استان تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۹/۱۲/۲۹
۲۴شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع۸۹/۱۲/۲۹
ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
۲۵شرکت توزیع نواحی استان تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع اسلامشهر-مسکن مهر ضیاء اباد۹۰/۰۳/۳۱
۲۶شرکت توزیع نواحی استان تهرانتوسعه واحداث شبکه های توزیع بوستان۹۰/۱۲/۲۹
۲۷شرکت توزیع تهران بزرگبهینه سازی روشنائی معابر منطقه برق رودکی۹۲/۰۳/۳۱
۲۸شرکت توزیع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی۹۲/۰۳/۳۱
۲۹شرکت توزیع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق سینا۹۲/۱۲/۳۰
۳۰شرکت توزیع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی۹۲/۱۱/۰۱
۳۱شرکت توزیع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق پاسداران۹۶/۰۵/۰۴

برای اطلاعات بیشتر درباره توزیع انرژی الکتریکی می توانید از سایت های مرجع مانند ویکیپدیا بازدید نمایید. اطلاعات بیشتر

logo-samandehi