پروژه های توزیع نیرو

پروژه های توزیع نیرو

img

پروژه­ های توزیع نیرو

معرفی برخی از پروژه های توزیع نیرو شرکت پیمابرق

برق به عنوان یک کالا عمومی با کارکردهای متفاوت با کلیه صنایع وابستگی تنگاتنگ دارد.

مصرف کنندگان نهایی صنعت برق تنها به واسطه بخش توزیع به شبکه برق وصل شده و از

انرژی آن بهره­ مند می­ شوند.

اهمیت شبکه های توزیع نیرو

اهمیت ویژه شبکه های توزیع نیرو سبب شده تا شرکت پیمابرق با طراحی،

تامین تجهیزات و احداث شبکه­ های توزیع نیرو فشار ضعیف و متوسط، اصلاح و

بهینه­ سازی شبکه­ های توزیع نیرو موجود، نگهداری و احداث شبکه­ های روشنایی و

اجرای تاسیسات برقی کارخانجات و ساختمان­ ها پروژه­ های ارزنده­ ای در این زمینه

به انجام برساند که اهم آنها به شرح ذیل می­ باشد.

ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
1شركت توزيع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع75/5/23
2شركت توزيع شمالغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/11/6
3شركت توزيع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/10/4
4شركت توزيع جنوبغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/10/4
5شركت توزيع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/2/20
6شركت توزيع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع77/2/20
7شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع78/2/25
8شركت توزيع جنوب شرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع79/2/25
9شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع79/2/2
10شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع80/1/15
11شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع81/2/17
12شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع82/2/18
ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
13شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/3/26
14شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/4/23
15شركت توزيع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/4/5
16شركت توزيع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/06/16
17شركت توزيع شمالغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/01/20
18شركت سرمايه گذاري مسكنتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع84/06/01
19شركت توزيع جنوبغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع86/08/15
20توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع86/10/01
21توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع87/12/29
22توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع88/12/29
23توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع89/12/29
24شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع89/12/29
ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
25شركت توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع اسلامشهر-مسکن مهر ضیاء اباد90/03/31
26شركت توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع بوستان90/12/29
27شركت توزيع تهران بزرگبهینه سازی روشنائی معابر منطقه برق رودکی92/03/31
28شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی92/03/31
29شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق سینا92/12/30
30شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی92/11/01
31شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق پاسداران96/05/04

برای اطلاعات بیشتر درباره توزیع انرژی الکتریکی می توانید از سایت های مرجع مانند ویکیپدیا بازدید نمایید. اطلاعات بیشتر

logo-samandehi