پروژه های توزیع نیرو

پروژه های توزیع نیرو

پروژه­ های توزیع نیرو

معرفی برخی از پروژه های توزیع نیرو شرکت پیمابرق برق به عنوان یک کالا عمومی با کارکردهای متفاوت با کلیه صنایع وابستگی تنگاتنگ دارد.

مصرف کنندگان نهایی صنعت برق تنها به واسطه بخش توزیع به شبکه برق وصل شده و از انرژی آن بهره­ مند می­ شوند.

اهمیت شبکه های توزیع نیرو

اهمیت ویژه شبکه های توزیع نیرو سبب شده تا شرکت پیمابرق با طراحی، تامین تجهیزات و احداث شبکه­ های توزیع نیرو فشار ضعیف و متوسط، اصلاح و بهینه­ سازی شبکه­ های توزیع نیرو موجود، نگهداری و احداث شبکه­ های روشنایی و اجرای تاسیسات برقی کارخانجات و ساختمان­ ها پروژه­ های ارزنده­ ای در این زمینه به انجام برساند که اهم آنها به شرح ذیل می­ باشد.

ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
شرکت برق منطقه ای آذربایجانپروژه احداث خط 63 کیلوولت ارتباطی پست نمین-سلوط-فندوقلودر حال اجرا
شرکت پترو واستوک چشمه خوشتعمیرات خطوط انتقال و پست های برق میدان های نفتی چشمه خوشدر حال اجرا
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانپروژه تهیه و تامین تجهیزات و احداث خط 20 کیلوولت برق رسانی به معادن بابا حیدر و بیدکل در استان چهارمحال و بختیاری1400
شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق پاسداران96/05/04
شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی92/11/01
شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق سینا92/12/30
شركت توزيع تهران بزرگنگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی92/03/31
شركت توزيع تهران بزرگبهینه سازی روشنائی معابر منطقه برق رودکی92/03/31
شركت توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع بوستان90/12/29
شركت توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع اسلامشهر-مسکن مهر ضیاء اباد90/03/31
شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع89/12/29
توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع89/12/29
توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع88/12/29
توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع87/12/29
توزيع نواحي استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع86/10/01
شركت توزيع جنوبغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع86/08/15
شركت سرمايه گذاري مسكنتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع84/06/01
شركت توزيع شمالغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/01/20
شركت توزيع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/06/16
شركت توزيع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/4/5
شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/4/23
شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع83/3/26
شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع82/2/18
شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع81/2/17
شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع80/1/15
شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع79/2/2
شركت توزيع جنوب شرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع79/2/25
شرکت برق منطقه ای تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع78/2/25
شركت توزيع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع77/2/20
شركت توزيع غرب استان تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/2/20
شركت توزيع جنوبغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/10/4
شركت توزيع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/10/4
شركت توزيع شمالغرب تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع76/11/6
شركت توزيع جنوبشرق تهرانتوسعه واحداث شبكه هاي توزيع75/5/23

برای اطلاعات بیشتر درباره توزیع انرژی الکتریکی می توانید از سایت های مرجع مانند ویکیپدیا بازدید نمایید. اطلاعات بیشتر

logo-samandehi