تحقیق و توسعه(R&D)
تحقیق و توسعه(R&D)

تحقیق و توسعه(R&D)

تحقیق و توسعه(R&D)

از اهداف دفتر تحقیق و توسعه (R&D) شرکت پیمابرق به کارگیری ایده های نو در مهندسی و مدیریت پروژه ها جهت افزایش راندمان و بهره وری سازمان می باشد .

این شرکت طی سالیان گذشته با انسجام بخشی در واحد تحقیق و توسعه و راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

گام هایی در راستای مدیریت فروش و مهندسی ارزش در پروژه های خود برداشته است .

گام هایی که با مستند سازی سوابق پروژه آغاز گردیده و با تلفیق ایده های جدید توصیه شده

در واحد تحقیق و توسعه توانسته است با در نظر گرفتن نیازهای حال و آینده صنعت نسبت به مقرون به صرفه سازی پروژه ها ادامه مسیر دهد .

logo-samandehi