قابلیت ها و توانمندی ها در حوزه شبکه های فیبر نوری :

  • طراحی ، تامین تجهیزات و سیم کشی فیبر نوری OPGW به جای سیم گارد موجود خطوط انتقال نیرو به صورت خط گرم
  • طراحی ، تامین تجهیزات و سیم کشی فیبر نوری OPGW بر روی خطوط انتقال نیرو فاقد سیم گارد به صورت خط گرم
  • طراحی ، تامین تجهیزات و سیم کشی کابل فیبر نوری ADSS بر روی پایه های روشنایی بصورت EPC
  • طراحی ، تامین تجهیزات و کابل کشی فیبرنوری داخل تونل و بصورت دفنی بصورت EPC
  • طراحی ، تامین تجهیزات و نصب تجهیزات اکتیو و پسیو فیبر نوری و تست و راه اندازی

 

پروژه های شبکه های فیبر نوری