پروژه احداث دو بی خط 230 کیلوولت در پست برق فجر گنبد
پروژه احداث دو بی خط 230 کیلوولت در پست برق فجر گنبد

پروژه احداث دو بی خط 230 کیلوولت در پست برق فجر گنبد

ویژگی­ های اصلی پروژه

مهندسی، تامین تجهیزات و احداث دوبی خط 230 کیلوولت در پست 230.63 کیلوولت به صورت کلید در دست


اخبار مرتبط

احداث دو بی خط 230 کیلوولت در پست برق 230.63 کیلوولت فجر گنبد

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
  • مشاور: شرکت مهندسی قدس نیرو
  • نظارت:شرکت مهندسی قدس نیرو
  • پیمانکار اصلی: شرکت پیمابرق
  • محل اجرا:استان گلستان- شهرستان گنبد کاووس
  • محدوده کاری: پست فشاری قوی
  • نوع قرارداد: EPC
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi