فرخ امینی

رزومه

فرخ امینی ، عضو هئیت مدیره

فرخ امینی
سمت : عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی :
• کارشناسی مهندسی برق- قدرت از دانشگاه صنعتی اصفهان
• کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت از دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی:
شرکت پیما برق(۱۳۹۵ تاکنون)
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
• عضو هیئت مدیره

هلدینگ انرژی شستا (۱۳۹۴-۱۳۹۵)
• مجری طرح نیروگاه های تجدیدپذیر

شرکت مهندسی قدس نیرو(۱۳۹۱-۱۳۹۴)
• مدیر عامل

شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو(۱۳۸۹-۱۳۹۱)
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

پژوهشگاه نیرو(۱۳۷۷-۱۳۸۹)
• مدیر گروه انرژی و مدیریت مصرف
• رئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیست
• معاون پژوهشی

مرکز تحقیقات نیرو(۱۳۷۲-۱۳۷۷)
• کارشناس بخش انرژی
• معاون بخش انرژی
• مدیر بخش انرژی

صنایع فولاد اهواز (۱۳۷۰-۱۳۷۲)
• کارشناس ارشد طراحی
• کارشناس ارشد بررسی‌های فنی
• مسئول آزمایشگاه برق
• مسئول رلیاژ

logo-samandehi