فرخ امینی

رزومه

فرخ امینی ، عضو هئیت مدیره

img

فرخ امینی

سمت : عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی :

• كارشناسي مهندسي برق- قدرت از دانشگاه صنعتي اصفهان
• كارشناسي ارشد مهندسي برق- قدرت از دانشگاه اميركبير

سوابق اجرایی:

شرکت پیمابرق (1395 تاکنون)
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
• عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی شستا (1394-1395)
• مجری طرح نیروگاه های تجدیدپذیر شركت مهندسي قدس نيرو(1391-1394)
• مدیر عامل شركت مهندسين مشاور غرب نيرو(1389-1391)
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پژوهشگاه نيرو(1377-1389)
• مدير گروه انرژي و مديريت مصرف
• رئيس پژوهشكده انرژي و محيط زيست
• معاون پژوهشي مركز تحقيقات نيرو(1372-1377)
• كارشناس بخش انرژي
• معاون بخش انرژي
• مدير بخش انرژي صنايع فولاد اهواز (1370-1372)
• كارشناس ارشد طراحي
• كارشناس ارشد بررسي‌هاي فني
• مسئول آزمايشگاه برق
• مسئول رلياژ

logo-samandehi